De collectie van ons museum is vanaf het jaar 1930 tot stand gekomen door schenkingen van de bevolking van Midden-Kennemerland, aankopen door het museum en het in langdurig bruikleen nemen van stukken, alles betrekking hebbend op de geschiedenis van de streek.
en zij groeit nog steeds!
De belangrijkste deelcollecties zijn het Velser Aardewerk, de producten van Handtapijtknoperij Kinheim, Bodemvondsten en de Rederijkersblazoenen. Naast een beperkt aantal schilderijen zijn er veel historische tekeningen en prenten. Divers zijn de memoriabilia van bedrijven en verenigingen.
in totaal meer dan 4000 voorwerpen!
Voor het beheer ervan, het publiek toegankelijk maken door middel van tentoonstellingen, het beschikbaar maken voor wetenschappelijk onderzoek en educatie, wordt de conservator van het museum o.a. geassisteerd door een kleine groep personen: de Werkgroep Objectenregistratie!

De werkgroep zet elk voorwerp op zijn juiste plaats, documenteert de herkomst ervan en zet de gegevens in een gegevensbank.
Het belangrijkst is de identificatie, de “wat het is”, hoe het zich verhoudt tot andere voorwerpen en wat de historische of culturele betekenis is, opdat de geschiedenis niet verdwijnt in haar eigen duisternis maar een verlichte plek vindt in het bewustzijn.
Sinds enkele jaren wordt deze gegevensbank gepubliceerd in het wereldwijde web:
http://www.museumbeverwijk.nl/cgi-bin/objecten.pl
tot genoegen van de Kennemerlanders!
http://www.museumbeverwijk.nl/cgi-bin/objecten.pl