De leden van het Koninklijk Huis hebben in de loop der jaren diverse keren de IJmond bezocht. Van prins Hendrik tot en met koningin Beatrix. Deze bezoeken komen aan de orde in de expositie ‘Oranje Boven, 200 jaar koningshuis’ in Museum Kennemerland.

Museum Kennemerland beschikt al over vele aandenkens aan de koninklijke bezoeken aan de IJmond, boven en onder het kanaal. Zo ook over andere bijzondere voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van het Oranjehuis.

juliana3

De tentoonstelling ‘Oranje Boven’, de opvolger van de expositie over het Wijkermeer, staat in het teken van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. De opening is rond Koningsdag, eind april. De tentoonstelling blijft ongeveer twee maanden in huis. Daarna zal het museum inhaken op het vijfjaarlijkse evenement Sail Amsterdam.