Een crucifix of kruisbeeld is een symbool uit de christelijke traditie. Het is een kruisbeeldvorm waarbij het lichaam (corpus) van de gekruisigde Christus op een kruis is bevestigd om de lijdensweg van Jezus te benadrukken. Het bestaat in allerlei vormen en maten, van meters hoog tot centimeters klein. Boven het kruis hangt vaak een bord met de letters INRI, Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (Jezus van Nazareth, koning der Joden). De tekst die Pilatus volgens Johannes 19:19-22 boven het kruis liet hangen.
Een crucifix wordt vooral in rooms-katholieke kringen gezien. Protestanten geven de voorkeur aan een kruis zonder Jezusfiguur. Het oudst bekende crucifix bevindt zich op de houten deur van de Santa Sabina in Rome en dateert uit ca. 430 na Chr.

Een kruis als beeld bestond vlak na Jezus’ tijd nog niet. Het woord is afgeleid van het Latijnse cruci fix, dat “aan een kruis vastgemaakt” betekent. Haast altijd draagt de gekruisigde Christus een lendenschort, hoewel dat in strijd is met de Bijbelteksten. Verder rusten de voeten van de gekruisigde vaak op een sokkel, wat echter evenals de lendendoek een onjuiste weergave is.

Cor is begonnen met het verzamelen van kruisbeelden in 2011 omdat elk kruisbeeld wel iets aparts, iets moois heeft.

Als er iemand interesse in de verzameling heeft dan is er een mogelijkheid om deze over te nemen. Cor wil de verzameling afstoten gezien zijn leeftijd. Weet u iemand die geïnteresseerd is een mooie collectie kruisbeelden en de ruimte heeft om ze goed te bewaren, neem dan contact op met 06 20464116 of stuur een mail naar minekedegeest@hccnet.nl