De excursies, voor het HGMK georganiseerd door Jacob Brakenhoff, Elina Toepoel en Joep Frerichs, waren in het najaar weer een groot succes. De bezoeken die werden gebracht aan het Zee- en Havenmuseum, aan Fort Spijkerboor in West Beemster en aan het Huis van Hilde, waar we dankzij een speciale regeling ook de verschillende depotruimtes konden bezoeken, vielen bij de deelnemers bijzonder in de smaak.

Ook het lezingenprogramma, dat door dezelfde werkgroep werd samengesteld en georganiseerd, was weer zeer geslaagd. Het aantal bezoekers hangt vaak wel een beetje af van het weer en of er spannende voetbalwedstrijden op de donderdagavond gespeeld worden, maar de groep vaste bezoekers lijkt nog altijd gestaag toe te nemen.
Bij de halfjaarlijkse presentatie van de fotowerkgroep op 3 december, met weer heel veel plaatjes van oud-Beverwijk, konden we ruim tachtig mensen een leuke avond bezorgen. Bij de diverse lezingen telden we steeds tussen de 40 en 100 bezoekers. Een groeiend aantal van hen kiest voor een HGMK-lidmaatschap, waarmee de toegang het hele jaar gratis is.

De belangstelling op de inloopavonden blijft nog wat achter. Als we het Historisch Informatie Centrum kunnen betrekken streven we ernaar om ook wekelijks op een middag open te zijn, waardoor wellicht meer leden wat vaker zullen binnenlopen. Er zijn in elk geval voldoende ideeën om ook daarbij een aantrekkelijk activiteitenprogramma te gaan ontwikkelen.

Nieuwsbrief HGMK