In de jaren 1998 tot en met 2000 heeft de Universiteit van Amsterdam grootschalige opgravingen uitgevoerd in de Broekpolder van Beverwijk en Heemskerk. Het wetenschappelijk onderzoek is onlangs afgerond en gepubliceerd. De Stichting Welzijn Beverwijk heeft, in samenwerking met de Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk, een lezingenprogramma opgezet om de resultaten van het onderzoek voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Het programma ziet er als volgt uit:maandag 27 september 2010, dr. Marjolijn Kok: Inleiding over de opgravingen in de Broekpolder
maandag 18 oktober 2010, drs. Peter Vos: Landschapsontwikkeling van de Broekpolder en het Oer-IJ
maandag 17 januari 2011, dr. Marjolijn Kok: Offerplaatsen en het rituele landschap in de Broekpolder
maandag 21 februari 2011, drs. Silke Lange: Houtvondsten in de Broekpolder en het verhaal er achter en ing. Marieke Adrichem: Ontstaan van het wijkpark de Vlaskamp op het archeologisch monument

Men kan zich voor de gehele lezingencyclus aanmelden of een lezing afzonderlijk bezoeken.
Voor alle lezingen zijn de kosten € 15, voor één lezing betaalt men € 5. Opgave bij mevrouw Agnes Jacobs, tel. 0251-220944, e-mail Jacobs@welzijnswb.nl.
De lezingen vinden plaats in het Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27, 1967 KD Heemskerk (in de Broekpolder) en beginnen steeds om 20.00 uur.