De tentoonstelling is vanaf 7 juni open voor publiek.

Openingstijden

woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Tijdens feestdagen is het museum gesloten!

Manse Vrouwen zijn vrouwen die volgens Van Dale heel wat mans zijn, vrouwen die hun mannetje staan, vrouwen die zelfstandig en flink zijn. Vrouwen zijn de stille krachten van de samenleving. De rechtsongelijkheid is altijd groot geweest. Het is nog maar 100 jaar geleden dat vrouwen actief kiesrecht kregen en drieenzestig jaar dat ze handelingsbekwaam zijn verklaard. In de geschiedenis zijn ze verbazend weinig aanwezig. Toch hebben ze door de eeuwen kans gezien om op allerlei manieren hun invloed aan te wenden en nuttige en bijzondere bijdragen te leveren aan de samenleving.

En ook in Kennemerland zijn er heel veel van zulke ‘Manse Vrouwen’. In de tentoonstelling portretteren we ruim honderd vrouwen uit verleden en heden. Stuk voor stuk vrouwen die uw aandacht en waardering verdienen. Een selectie, voortgekomen uit veel speurwerk en rondvragen, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer.

Naast portretten en korte teksten zijn er interviews met vrouwen van nu te beluisteren en van weer anderen is filmmateriaal te zien. De thematische tentoonstelling is aangekleed met voorwerpen die of door de vrouwen zelf of hun familie in bruikleen zijn gegeven of bij hun verhaal zijn gezocht uit de collectie van het Museum Kennemerland en de Historische Kring Heemskerk en vele andere bruikleengevers. Tot slot tonen we een bijzondere presentatie van ‘manse’ vrouwenkleding uit de collectie van Joke van Dijk van ‘Couturage’.

Rondom de tentoonstelling worden diverse activiteiten georgansieerd.
Informatie hierover verschijnt op de website en de Facebookpagina.
website: www.museumkennemerland.nl.