Door Bart Vuijk – 18-7-2014 (bron Dagblad Kennemerland)

BEVERWIJK – Met de tentoonstelling over wijlen kunstenaar Jan van der Schoor heeft Museum Kennemerland vorig jaar een bezoekersrecord geboekt. Er kwamen meer dan duizend mensen op af. Daarmee is het de bestbezochte expositie ooit van het museum.

De expositie omvatte zoveel tekeningen, schilderijen en ander materiaal dat eenmalig de ruimte van de kunstuitleen in Huize Westerhout door de gemeente beschikbaar werd gesteld om alles te laten zien. In het museum aan de overkant van het Westerhoutplein was dat alles niet te herbergen. Bij de expositie hoorde ook een boekje dat in samenwerking met deze krant is gemaakt. Van der Schoor was decennialang verbonden aan de krant als cartoonist.

Museum Kennemerland, een stichting die door zo’n veertig vrijwilligers wordt gedreven, heeft een uitdijende collectie en beperkte expositieruimte. Om die reden wil de stichting graag een extra gebouw erbij huren. Dat kan alleen als de gemeente Beverwijk bijspringt, als eigenaar van dat pand, dat achter het museum is gelegen.

Gestegen

Het aantal bezoekers van het museum is in totaal ietwat gestegen ten opzichte van 2012. Toen werden er 2500 bezoekers geteld, in 2013 steeg dat een beetje naar 2530 mensen. Van de bezoekers betaalden 650 het volle entreegeld, 450 betaalden half geld en 1150 mensen kwamen gratis binnen. De leden van Historisch genootschap Midden-Kennemerland kwamen 275 keer over de vloer.

De meeste bezoekers kwamen uit de regio. Slechts drie procent kwam uit andere provincies. Op de website van het museum die onder meer een online beeldbank, een beeldbank van objecten uit de collectie en een bibliotheek omvat, kwam een veelvoud van het aantal fysieke bezoekers langs: 7330. Dit aantal is zonder de vermelde beeldbanken. Het aantal online bezoekers steeg nog sterker dan het aantal ’echte’ bezoekers. In 2012 wisten nog 5407 mensen de website van het museum te vinden.

Voor de objecten-beeldbank was de meeste belangstelling. Daar kwamen dik 8300 mensen op af. De online bibliotheek werd door bijna 1600 mensen geraadpleegd, en het aantal bezoekers van de online beeldbank – die is gevuld met afbeeldingen en oude foto’s – lag op 5315. Die bekeken samen bijna 183.000 foto’s.