Museum Kennemerland blijft voorlopig op het Westerhoutplein in Beverwijk en zal niet verhuizen naar De Schans. Het bestuur van Museum Kennemerland heeft dit deze week besproken met de directie van Pré Wonen, hoofdsponsor van het museum, en met wethouder Erol van de gemeente Beverwijk. Ook de vrijwilligers van het museum zijn ingelicht.
Het bestuur en de vrijwilligers van Museum Kennemerland hebben zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de verhuizing van het museum en de opzet van een eigentijds “Huis van Geschiedenis” in gebouw De Schans in Beverwijk. In samenwerking met woningcorporatie Pré Wonen waren er vergevorderde plannen om een “erfgoedcentrum” te realiseren in het centrum van Beverwijk.
Het pand bood betere mogelijkheden om tentoonstellingen en de collectie te tonen, bezoekers te ontvangen en sloot goed aan bij de eisen van deze tijd.

Het museumbestuur slaagde erin met steun van partner Pré Wonen, de provincie Noord Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds voldoende gelden bij elkaar te brengen voor de verbouwing van en de verhuizing naar De Schans. Hoofdsponsor Pré Wonen en de Rabobank IJmond-Noord leverden een substantieel aandeel in de exploitatieopzet, maar helaas bleek het (nog) niet mogelijk de jaarlijkse exploitatiekosten volledig af te dekken. Het regionale bedrijfsleven toonde zich geïnteresseerd, maar de economische teruggang maakt terughoudend in het toezeggen van structurele bijdragen.

Omdat de exploitatie van het nieuwe centrum niet verantwoord bleek, heeft het museumbestuur in nauw overleg met partner Pré Wonen en met de provincie Noord Holland besloten het project stop te zetten en de voorbereidingen voor verhuizing naar De Schans te staken. Het bestuur van het museum is vastbesloten door te gaan met plannen voor de toekomst: een publiekscentrum waarvan de betekenis uitstijgt boven de eigen regio, waar heden en verleden samenkomen en waarin veel aandacht is voor het industrieel erfgoed. Ook Pré Wonen heeft toegezegd in de toekomst het museum te blijven steunen en zoekt mee met het museum naar een nieuwe vervangende locatie. Het museumbestuur richt zich, voorlopig dus nog aan het Westerhoutplein, op intensivering van de samenwerking met organisaties in de regio.