Hoe kunnen wij Museum Kennemerland het beste presenteren aan de Bewoners van Beverwijk. Wat dachten jullie van een rondje kermis. Zo ongeveer moet het idee zijn ontstaan om met de jeugdambassadeurs van Museum Kennemerland een rondje over de kermis te maken. Het idee kwam van wethouder Cecilia van Weel die vervolgens de daad bij het woord voegde en Marjolein de Boer en Damian Rood uitnodigde om afgelopen zondag, de laatste dag van de kermis, met haar de Beverwijkse kermis te bezoeken.
De organisatie van de jaarlijkse feestweek en kermis is onderdeel van de portefeuille van de wethouder van Weel. “Het is een belangrijk jaarlijks terugkerende cultureel evenement. Daarom is het leuk de jeugdambassadeurs hiermee naar toe te nemen.” Aldus de wethouder.
Zo gezegd, zo gedaan, voorzien van een stapeltje folders togen de jeugdambassadeurs richting het kermisterrein aan het Meerplein. Over het algemeen waren de reacties van de mensen positief. Velen kennen het Museum Kennemerland maar blijken er nog niet te zijn geweest. Ook zijn er verschillende mensen die het gebouw kennen maar niet weten dat daar een museum in gevestigd is. Kortom het flyeren blijkt zijn nuttig te zijn geweest.
Na twee rondjes over de kermis te hebben gelopen en de traditionele poffertjes te hebben genuttigd gaat het gezelschap huiswaarts. “Een erg leerzame ervaring” vinden de vrijwilligers Marjolein en Damian die het helemaal niet erg zouden vinden om dit vaker zo te doen.