Vanaf zaterdag 17 april is in Museum Kennemerland een tentoonstelling te zien “De vlag uit!”. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de oorlogsgebeurtenissen in Midden-Kennemerland door de ogen van een kleine jongen.
De tentoonstelling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de heer J. van der Linden, werkzaam als stadsarchief in Beverwijk.
Daarnaast is dankbaar gebruik gemaakt van de bruiklenen en schenkingen die, na een oproep in de plaatselijke kranten en via de regionale radio, door particulieren zijn ingebracht. Bijzonder is een fotoalbum waarin een vader voor zijn dochter, naast de familiefoto’s, ook oorlogsgebeurtenissen heeft getekend.

De dagelijkse gang van zaken in de oorlogsjaren wordt beschreven en getoond evenals de mobilisatie, het verzet, de razzia van Beverwijk en de bevrijding. Over de bevrijding wordt een korte film getoond met authentieke beelden.

De tentoonstelling is tot 30 juni te zien in het Museum aan het Westerhoutplein in Beverwijk op zaterdagen en zondagen van 14.00 tot 17.00 uur. In juni is het Museum ook op woensdagen geopend van 14.00 tot 17.00 uur.