Tijdens een korte officiële plechtigheid op donderdagmiddag 13 juli is, onder het toeziend oog van wethouder Cecilia van Weel-Niesten, een drietal Jeugdambassadeurs benoemd door het Bestuur van Stichting Museum Kennemerland. Marjolein de Boer uit IJmuiden en Fyonne Faber en Damian Rood uit Beverwijk viel de eer te beurt.
Voorzitter Cees Hazenberg onderstreepte het belang van de benoeming van de Jeugdambassadeurs. Educatie is een van de kernactiviteiten van een erkend museum. De afgelopen periode is door ons veel tijd en aandacht besteed aan de invulling van het educatieprogramma voor de komende jaren. Wij richten het educatie beleid op de bewoners van regio Kennemerland (Assendelft, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen), en leggen de focus in eerste instantie op de leeftijdscategorie 6 – 15 jaar.
De eerste stappen zijn al gezet door het organiseren van kindermiddagen. De eerste had als thema de Germanen en Romeinen en de tweede had als thema de schilderkunst. Er zijn verschillende educatiemiddelen ontwikkeld die een bezoek van kinderen aan het Museum Kennemerland extra interessant en aantrekkelijk maken. Er zijn contacten met een aantal basisscholen uit de regio gelegd. Het doel is om samen met deze scholen na te gaan hoe de aandacht voor het regionale cultureel erfgoed kan worden ingepast in bestaande lesprogramma’s. Daarbij levert Museum Kennemerland de kennis en kunde op dat gebied.
Om de ambities op het gebied van Educatie kracht bij te zetten heeft Museum Kennemerland nu dus drie Jeugd ambassadeurs aangesteld. Zij zullen gevraagd worden waar mogelijk het museum naar buiten toe te vertegenwoordigen en vooral ook kritisch mee te kijken naar en mee te denken over de te ontwikkelen educatiemiddelen en programma’s. Kortom zij vertegenwoordigen de doelgroep van het educatiebeleid.
Ook wethouder Cecilia van Weel-Niesten toonde zich in haar nopjes met het initiatief om Jeugdambassadeurs te benoemen. Zij wenst het drietal heel veel succes toe en sprak de verwachting uit dat er nu nog meer kinderen de weg naar Museum Kennemerland zullen weten te vinden.