geregistreerd_museum24 maart 2009 Het bestuur van Museum Kennemerland meldt met gepaste trots dat het museum op 24 maart 2009 het certificaat Geregistreerd Museum heeft verkregen. De landelijke adviescommissie van de Stichting  Het Nederlands Museumregister heeft de aanmelding zorgvuldig bekeken en is verheugd te kunnen melden dat Museum Kennemerland in aanmerking komt voor opname in het museumregister. De commissie is op grond van de volgende overwegingen tot haar besluit gekomen.

Een korte impressie uit het rapport:

Het museum beschikt over een institutionele basis, een (eigen) collectie en een op schrift gesteld beleidsplan. Het beleidsplan geeft een beschrijving van doelstellingen en doelgroepen van het museum en bevat beleidsvoornemens op alle museale taakgebieden. Verder beschikt het museum over een afgeronde basisregistratie die voldoet aan de minimumeisen van een collectieregistratiesysteem. Voorts heeft het museum aangetoond op adequate wijze zorg te dragen voor het behoud van de collectie. Gekeken naar aard en schaal van het museum beschikt men over voldoende basisvoorzieningen voor het publiek en wordt kennis verkregen over de collectie door onderzoek in eigen beheer. Informatie over
de collectie is openbaar en in verschillende vormen beschikbaar en het museum is, op voldoende vaste tijden, toegankelijk voor publiek