Op donderdag 4 februari start de verbouwing van Museum Kennemerland. Het museum en het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland krijgen een nieuwe plek aan De Schans in Beverwijk. Dit pand was jarenlang in gebruik als buurthuis en is inmiddels eigendom van Pré Wonen, hoofdsponsor van het museum. De start van de verbouwing wordt gevierd met een bijeenkomst met de vrijwilligers, andere genodigden zoals gedeputeerde mw. S. Baggerman, burgemeester Van Leeuwen van Beverwijk, wethouder Dorenbos en de directie van Pré Wonen.
Begin januari werd bekend dat de Provincie Noord-Holland een subsidie toekende aan het museum. Dit bedrag is bestemd voor het gebruiksklaar maken van het gebouw. Het gebouw biedt ruimte om nieuwe activiteiten op te zetten en om samenwerking uit te breiden met andere organisaties. Het museum “nieuwe stijl” wordt een Huis van Geschiedenis voor Midden-Kennemerland, een historisch informatiecentrum voor een breed publiek. Naar verwachting is de verbouwing klaar in de eerste helft van 2011.