cees_hazenberg_200De heer Cees Hazenberg zal deze functie met ingang van 1 september gaan vervullen.
Het museum was al enige tijd op zoek naar een geschikte kandidaat voor deze functie.
Nadat mevrouw Miep de Wildt begin dit jaar te kennen gaf het waarnemend voorzitterschap neer te leggen, is het bestuur dan ook blij dat op korte termijn in deze functie wordt voorzien.Museum Kennemerland is een streekmuseum dat geheel draait op de inzet van een team zeer actieve vrijwilligers. Een goede voorzitter is een belangrijke voorwaarde om de belangen van het museum te behartigen en om sturing te geven in kwesties zoals huisvesting van het museum in de toekomst.

In de persoon van de heer Hazenberg heeft het museumbestuur een enthousiaste pleitbezorger gevonden. Hij was tot 2008 gemeentesecretaris van Beverwijk en kent de regio goed. Met een hart voor mensen en cultuur past hij uitstekend bij de ambitie van Museum Kennemerland om zich verder te ontwikkelen tot een eigentijds en professioneel museum.