Vanaf 20 december  kan men de archeologie van Oer – IJ ontdekken!  De  mini-tentoonstelling komt in Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum te staan van 20 december t/m 5 januari. Daarna gaat deze mini tentoonstelling naar Huis van Hilde waar die samen met alle andere mini tentoonstellingen van Ontdek Archeologie in Noord-Holland de eerste tijdelijke tentoonstelling vormt in Huis van Hilde.
Bijgevoegd vindt u de fietsroute. Vanaf 20 december staat deze fietsroute online op www.huisvanhilde.nl, www.onh.nl en www.uitinnoordholland.nl.  Het Noordhollands Dagblad zal op zaterdag 20 december aandacht besteden aan deze route in de Vrijbijlage. Met behulp van alle input die is gegeven tijdens het overleg en na het overleg is de archeologie fietsroute Langs sporen van Oer-IJ bewoners gemaakt door Peter Saal en Ceciel Nyst.  De routepunten zijn definitief maar aan de tekst zijn we nog aan het schaven. Dus mocht u hier nog iets aan willen veranderen dan horen wij dat graag.
Graag geven wij via onze communicatiemiddelen (persbericht, facebook pagina van Huis van Hilde,  twitter en diverse websites)  aandacht aan de lokale activiteiten op het gebied van archeologie. Mocht u in de maand november een rondleiding hebben, een lezing of staat er bij u al een mooie tentoonstelling met aandacht aan archeologie. U kunt dit dan uiterlijk  10 december via e-mail doorgeven aan Geertje van Emmerik, communicatieadviseur: geertjevanemmerik@cultuurcompagnie.nl.

Nogmaals dank voor al uw informatie!   We zien uit naar de ontdekkingstocht in het Oer-IJ gebied.