De tentoonstelling “Onvrijheid toen en nu” is verlengd tot en met 18 oktober.

Museum Kennemerland opent vanaf 20 juni weer de deuren, met de uitgestelde tijdelijke expositie in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid en de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.
Met indringende beelden wordt getoond wat de beperking van de vrijheid gedurende de oorlog voor de inwoners van de IJmond heeft betekend: welke maatregelen door het nazi-regime werden opgelegd en hoe de bevolking daaronder heeft geleden. Daarbij kan de bezoeker verschillende video-interviews bekijken waarin diverse IJmonders vertellen over hun eigen ervaringen tijdens de bezetting.

Ook worden in de expositie de historische filmopnamen vertoond die we vorig jaar terugvonden, waarop voor het eerst bewegende beelden te zien zijn van de vernielingen en inundatie in onze omgeving, maar ook van de intocht van de Canadezen en het bevrijdingsdefilé.

In de expositie worden vooral objecten getoond die duidelijk maken met welke vrijheidsbeperkende maatregelen de bevolking toen werd geconfronteerd:
de proclamaties van evacuaties, de mededelingen van de burgemeesters, verschillende pasjes, Sonderausweise en vergunningen die men nodig had om zich op straat te mogen begeven etc.
Natuurlijk wordt er ook een verband gelegd met de huidige corona-crisis.

Vooral wordt duidelijk dat een vergelijking niet opgaat: de situatie was in de oorlog veel schrijnender, langduriger en voortdurend dreigender. En daarbij was de communicatie vanuit de overheid van een heel andere aard en toon dan we nu van de persconferenties van de minister-president kennen. In voetnoten wordt de bezoeker uitgenodigd om na te denken over de vraag wat we er intussen van geleerd hebben.

Vanwege de corona-maatregelen kunnen er steeds ten hoogste 12 bezoekers worden toegestaan. U moet daarom een bezoek vooraf reserveren; dat kan via de website van het museum:
www.museumkennemerland.nl