Museum Kennemerland in Beverwijk is een nader onderzoek gestart naar de oorsprong en geschiedenis van de objecten van Handtapijtknooperij Kinheim (Beverwijk 1910-1973). Wanneer u informatie heeft over opdrachtgevers of ontwerpers, bekend bent met de verblijfplaats van Kinheimtapijten, de herkomst van een tapijt weet of andere interessante informatie over dit onderwerp en/of beeld heeft wilt u dan contact opnemen met drs. Jannie Polak, conservator De Nieuwe Kunst jjh.polak@museumkennemerland.nl