2015-april-orbPoster1De tentoonstelling ‘Oranje Boven’, de opvolger van de expositie over het Wijkermeer, staat in het teken van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.
De leden van het Koninklijk Huis hebben in de loop der jaren diverse keren de IJmond bezocht. Van prins Hendrik tot en met koningin Beatrix. Deze bezoeken komen aan de orde in de expositie ‘Oranje Boven, 200 jaar koningshuis’ in Museum Kennemerland.

 

Foto’s Oranjevereniging Beverwijk

Museum Kennemerland is twee maanden lang Oranjemuseum Kennemerland. Met een indruk van tweehonderd jaar koningshuis. En een beeld van de koninklijke bezoeken aan de IJmond. De expositie is een coproductie van het museum en de Oranjevereniging Beverwijk.

Aan de wanden in het museum hangen banieren en
2015-orboDSCN8968-150x150draperieën in de huiskleur van het koningshuis. Het museum kleurt letterlijk oranje. Blikvangers zijn de borstbeelden van de vorsten: van koning Willem I tot en met koningin Juliana.
Een hele wand hangt vol met de meest exclusieve gedenkborden. De vitrines zijn gevuld met curiosa. Van koektrommels en blikken tot bekers en vazen. Naast deze, meest fraaie voorbeelden van de nationale oranjegekte zijn er volop foto’s en films.
Nog een bijzonderheid: de loper die is gebruikt bij de kroning van Willem Alexander (hij lag tussen het paleis op de Dam en de Nieuwe Kerk). Het museum heeft een fragment in bruikleen. De bezoeker mag er even op staan. Voor het juiste oranjegevoel.

De tentoonstelling ‘Oranje Boven’ volgt twee lijnen. Ten eerste komen alle vorsten sinds 1815 (het jaar van de eerste Grondwet, waarmee het Koninkrijk der Nederlanden een feit was) aan bod. Ze worden getoond met een korte karakteristiek van hun regeerperiode.
De tweede lijn is de band tussen het koningshuis en de regio IJmond. Deze behandelt de bezoeken van de leden van het koningshuis aan Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee. Het waren veel bezoeken, zoals aan het Rode Kruis Ziekenhuis, Hoogovens, Heliomare, het beeldenpark Zee van Staal en het park Overbos.
Te denken valt ook aan het bezoek van Wilhelmina aan de Stelling van Amsterdam (1914) in Velsen en Beverwijk. Uit het verre verleden zijn de jachtpartijen van de prinsen Hendrik en Bernhard in de duinen. Vers in het geheugen ligt Koninginnedag 1997 die Beatrix vierde in het park Velserbeek. Zo zijn er meer voorbeelden. De IJmond heeft geen klagen over gebrek aan belangstelling, zo leert een bezoek aan de gevarieerde wisselexpositie.
De samenstellers kregen spullen toegespeeld van het Oranjemuseum in Buren en het Hoogovens Museum. Ze konden putten uit de uitgebreide privéverzameling van Wim Moonen, secretaris van de Oranjevereniging Beverwijk. Tal van bewoners reageerden op een oproep van het museum en leenden hun oranjeschatten uit. Het museum haalde ook nog wat materiaal uit eigen depot.

De tentoonstelling ‘Oranje Boven’ wordt op zaterdag 25 april om 14.00 uur geopend door wethouder Cecilia van Weel-Niesten van de gemeente Beverwijk. De expositie blijft te zien tot en met zondag 28 juni. Een extra feestelijke gelegenheid om te komen kijken is maandag 27 april, Koningsdag.
Tevens is de vaste collectie te bewonderen: met stukken uit de streekgeschiedenis, waaronder de prachtige collecties Velser aardewerk en Kinheim tapijten.