Aanwinst februari 2011 Ordonnantie uit 1701
ordonnantie_200 Het Museum Kennemerland heeft recent, door aankoop uit particulier bezit, een interessante Ordonnantie van de “Burgemeesteren en Vroetschappen der Steede Beverwijck” van 14 september 1701 in haar bezit gekregen. In deze ordonnantie worden de heffingen geregeld voor het vervoer per schip van Amsterdam naar Beverwijk v.v. Uit de tekst, inmiddels volledig getranscribeerd door vrijwilliger collectiebeheer Henk Stoker, valt allerlei interessants te lezen. Zo bleken de schippers van “bier-schuyten”, “visch-schuyten” en “schelp-schuyten” tussen de 1-2 “stuyvers” te moeten betalen voor de doortocht. Ook meereizende passanten betaalden een halve “stuyver”. De ordonnantie is opgemaakt en ondertekend in het “Raethuyse der Steede Beverwijk” door de toenmalige secretaris C. Velsen en is gedrukt door Wilhelmus van Kessel te Haarlem. Kortom, een welkome aanvulling voor de collectie documenten van het Museum Kennemerland over de geschiedenis van Beverwijk.