De Provincie Noord-Holland schrijft in haar cultuurnota “Cultuur op de kaart 2009-2012” hoe belangrijk cultuur is. Cultuur laat mensen met andere ogen naar de wereld kijken. Maar de maatschappelijke betekenis reikt veel verder dan een individuele beleving. Cultuur vormt een bindende factor in de samenleving. Op grond van de Uitvoeringsregeling Musea, archieven en monumenten Noord-Holland 2009 is een subsidie aangevraagd voor het gebruiksklaar maken voor de museale en publieksfunctie van de nieuwe accommodatie van Museum Kennemerland, voor een Huis van Geschiedenis. De aanvraag voldoet aan het provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling. De Provincie heeft besloten de subsidieaanvraag toe te kennen. De subsidie bedraagt € 713.840,-.

Museum Kennemerland heeft met partner Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en met huissponsor Pré Wonen een compleet programma samengesteld voor verbouwing en inrichting van het gebouw aan de Schans 1 te Beverwijk.

Het pand dateert uit 1930 en is een gemeentelijk monument. Het gebouw heeft drie ruime verdiepingen met een totaal van 800 m2, waarvan ruim 600 m2 geschikt is voor expositie- en publieksruimte.

Op de begane grond is een Historisch Informatiecentrum gepland, op de 2de etage zullen de museale ruimten worden ingericht en op etage 3 komen de werk- en vergaderruimten. De entree is gepland op de “kop” van het gebouw. De bezoeker vindt bij binnenkomst de balie met museumwinkel en een koffiecorner. HGMK draagt zorg voor het Historisch Informatiecentrum.  Daar vindt men straks een ontmoetingsplek waar het regionale verleden te bespreken, te zien, te onderzoeken en te beschrijven is. De bibliotheek van het museum en de fotocollectie zullen via moderne media beschikbaar zijn.

Museum Kennemerland wordt ingericht op de 1ste etage. Met een zaal voor de permanente tentoonstelling die van tijd tot tijd wordt gewisseld. Daarnaast is er een geschikte zaal voor tijdelijke tentoonstellingen. Op deze etage bevinden zich ook enkele depotruimten.

Op etage 3 komen de werkruimten waar tentoonstellingen worden voorbereid, de Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk haar werk kan doen en onze vrijwilligers van de Registratie- en Fotogroep hun registratiewerk kunnen uitvoeren. Er is dan ook nog ruimte voor een vergaderzaal. Op deze verdieping wordt ook een depot ingericht. Tot slot wordt hier een ruimte vrijgehouden voor de technische installatie.

Voor de ontwikkeling van het Huis van Geschiedenis zijn diverse werkgroepen actief, een bereidt de inrichting van het gebouw voor, een ander het Historisch Informatiecentrum, de volgende bespreekt de bouw. Voorlopig gaan we er van uit de het project nog zo’n 1 ½ jaar in beslag neemt. Het bestuur van Museum Kennemerland verwacht half 2011 de “deuren te kunnen openen”.