registratie_200De vrijwilligers van Museum Kennemerland werden de afgelopen week verrast door het museumbestuur. De vrijwilligers waren bij elkaar geroepen voor een vergadering en ontvingen het goede nieuws dat Museum Kennemerland nu een “geregistreerd museum” is.

Die registratie zegt iets over de kwaliteit van de collectie en de presentatie ervan, en dat is voor een heel groot deel de verdienste van de vrijwilligers.

De registratie van Museum Kennemerland wordt een dezer dagen zichtbaar aan het gebouw door plaatsing van het landelijk bekende schildje. De registratie is een initiatief van de Nederlandse  Museum Vereniging. Het heeft tot doel “het zichtbaar maken,  bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea, en daarmee het verantwoord beheer van het culturele erfgoed”.

Om voor de registratie in aanmerking te komen, is ontzettend veel werk verzet.
Omdat al dat werk met name door de vrijwilligers is gedaan, was aan hen de eer om het schildje formeel in ontvangst te nemen