uinh-poster-sail-150x150Museum Kennemerland
haakt in op het grote evenement ‘Sail’ dat in augustus wordt gehouden in IJmuiden en Amsterdam. Historische zeilschepen staan dan in de belangstelling en het museum richt een expositie in over de historische zeilvaart langs de Hollandse kust.

 

Voor deze tentoonstelling kon het museum putten uit een bijzondere particuliere prentencollectie, die normaliter niet te bezichtigen is. Kaarten, havengezichten en scheepstekeningen geven een beeld van de intensieve zeilvaart in de 17e en 18e eeuw.
sail_02Er wordt samengewerkt met het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden, dat scheepsmodellen en scheepsinstrumentarium in bruikleen geeft.

Een deel van de expositie zal gaan over de walvisvaarders uit Wijk aan Zee. Dit onderwerp is recent beschreven in een een studie van Marjan Procee. Zij heeft na uitgebreid speurwerk een vrijwel onbekend stukje geschiedenis uit de regio onder de aandacht gebracht.

Museum Kennemerland wijdt zijn zomertentoonstelling, getiteld Sail, aan de historische zeilzeevaart voor de Hollandse kust. Hoogtepunt is een serie authentieke zeekaarten uit de privéverzameling van Chris Duijker. Het museum speelt met deze expositie, te zien vanaf zondag 26 juli, in op het aanstaande maritieme spektakel Sail Amsterdam.

Wat zijn die oude zeekaarten gedetailleerd en wat zijn ze mooi. Verzamelaar en kenner Chris Duijker toont een selectie. De kaarten, uitgevoerd met nuttige kompaslijnen en rijke versieringen, zijn gericht op de Noordzee- en Zuiderzeekust. Ze zijn gemaakt door beroemde cartografen als Lucas Waghenaer en de familie Bleau. Ze zijn net zo goed Hollands Glorie als de zeilscheepvaart zelf.
Behalve zeekaarten zijn er zeegezichten. Dat zijn indrukken van hoe onze kuststrook er vanaf zee

sail_03 sail_04

uitzag: met zijn havenmondingen en skyline van torentjes en duintoppen. De tekeningen waren voor de stuurlui een handig herkenningsmiddel.
Verder zijn er uiteenlopende kaarten: een overzicht van rederijvlaggen, een windkaart en curiosa. Zo hangt er een fraaie lithografie van de beroemde zeilwagen van Simon Stevin. Met een vaartje van veertig kilometer snelde deze vinding met zijn passagiers op de wind over het strand.

Heel toepasselijk zijn de tentoongestelde navigatie-instrumenten waarmee de stuurman op zee zijn koers bepaalde. Te denken valt aan een octant, een sextant en een passer. Zij zijn eveneens beschikbaar gesteld door Chris Duijker, die voor het eerst met zijn – in vijftig jaar tijd opgebouwde – verzameling naar buiten treedt.
Bezienswaardig zijn de scheepsmodellen die zijn uitgeleend door Zee- en Havenmuseum in IJmuiden. Een voorbeeld is een zeilende oorlogsbodem. De vervaarlijk ogende driemaster is opgetuigd met een batterij zware kanonnen. De expositie is aangekleed met scheepstouw, zeemansknopen en flessenscheepjes, allemaal beschikbaar gesteld door het IJmuidense maritieme museum.
Een tentoonstellingswand is gereserveerd voor een bijzondere en onvermoede nering in ‘Wijc op Zee’, namelijk de walvisvaart. Dit onderwerp sluit qua tijd en thema goed aan op de expositie Sail. Aanleiding is het recent verschenen boek van Marjan Procee over de Wijk aan Zeese walvisvaarderfamilie Bol. De auteur, die woont in de badplaats, toont mooie prenten en documenten uit haar boek.

De zomertentoonstelling Sail wordt op zaterdag 25 juli geopend. Het publiek kan terecht vanaf zondag 26 juli tot en met zondag 27 september.
De bezoekers van de wisselexpositie kunnen tevens de vaste collectie van het museum bekijken, waaronder de verzameling van het beroemde Velser aardewerk, de al even beroemde Kinheim tapijten, bodemvondsten en veel meer.
Gedurende de loop van de tentoonstelling heeft Museum Kennemerland nader bekend te maken lezingen over de Hollandse zeezeilvaart. Het museum doet mee aan de Presail op dinsdag 18 augustus in de haven van Beverwijk, daags voor Sail Amsterdam.

Foto’s opening tentoonstelling

Foto’s overig

Sail met verzamelaar Chris Duijker

Filmpje over de tentoonstelling op 251TV