Samenvatting Corona-maatregelen voor veilig en verantwoord museumbezoek
(Risiconiveau zeer ernstig vanaf 14-10-2020)

 • De maximale capaciteit van het museum is 14 bezoekers.
 • Reservering is verplicht. Bezoekers reserveren datum en tijd voorafgaand aan hun bezoek op reserveren@museumkennemerland.nl of telefonisch 06-54721685 (overdag)
 • Bezoekers die niet vooraf hebben gereserveerd, kunnen worden geweigerd.
 • Aan alle bezoekers wordt gevraagd om zich te registreren met hun naam en emailadres of telefoonnummer. De formulieren blijven minstens 3 weken bewaard en worden daarna vernietigd. De formulieren worden desgevraagd ter beschikking gesteld aan de GGD.
 • Bezoekers met kenbare gezondheidsklachten kunnen worden geweigerd.
 • Bezoekers desinfecteren bij binnenkomst hun handen
 • Het dragen van een mondkapje in het museum is verplicht voor medewerkers, en bezoekers vanaf 13 jaar
 • Allen in het museum houden altijd anderhalve meter – twee armlengtes – afstand van elkaar.
 • Looproute is aangepast: er geldt eenrichtingsverkeer dat door middel van pijlen is aangegeven.
 • Ingang en uitgang zijn gescheiden.
 • Deuren van alle zalen blijven open staan, contactpunten worden regelmatig schoongemaakt.
 • In iedere zaal is het maximum aantal bezoekers aangegeven.
 • Groepen kunnen voorlopig niet worden ontvangen.
 • Het horecagedeelte is voor bezoekers gesloten.

Klik hier voor het volledige coronaprotocol