Opening twee tentoonstellingen 50-jarig bestaan Velsertunnels op 18 aug. ’07

Op zaterdag 18 augustus 2007 zijn de tentoonstellingen in Velsen en Beverwijk ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Velsertunnels geopend. De tentoonstellingen zijn georganiseerd door de Historische Kring Velsen en het Museum Kennemerland in Beverwijk.
De opening van de Velser tentoonstelling in het Raadhuis voor de Kunst aan de Torenstraat te Velsen-Zuid is gepland om 15.00 uur. Omdat de burgemeester van Beverwijk, mevrouw F. Ravestein, eerst nog per mobieltje naar de juiste locatie geloodst moet worden door de burgemeester van Velsen, de heer P.A.G. Cammaert, begint de ceremonie een kwartier later. Nadat de genodigden zich verzameld hebben in de entree op de begane grond van het monumentale pand, heet HKV-voorzitter Mike Uyl allen welkom en bedankt alle personen en werkgroepen die hebben samengewerkt bij de totstandkoming van de tentoonstellingen. Volledig verslag

[ngg_images source=”albums” container_ids=”5″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_extended_album” gallery_display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” galleries_per_page=”0″ enable_breadcrumbs=”1″ enable_descriptions=”0″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Samen met het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en Museum Kennemerland organiseert de Historische Kring Velsen een dubbeltentoonstelling over de 50 jaar bestaande Velsertunnels. Aandacht wordt besteed aan de aanleiding tot de bouw van de tunnels, vondsten uit de bouwput, de historie van het landschap vóór de bouw, de constructie van de tunnels en bijzondere gebeurtenissen van de afgelopen 50 jaar. Op de Velser tentoonstelling is er ook aandacht voor hoe de gewone Velsenaren aankeken tegen en kijken naar de tunnel.In 1957 werden de Velsertunnels voltooid, een gecombineerde auto-spoorwegtunnel onder het Noordzeekanaal bij Velsen. Naar aanleiding van dit jubileum is de overzichtstentoonstelling ”een mol in Arcadië” samengesteld door Museum Kennemerland in Velsen in samenwerking met de Historische Kring Velsen.

De opening van het Noordzeekanaal in 1876 betekende een enorme verbetering van de toegankelijkheid van de Amsterdamse havens. Maar een nadeel was de doorsnijding van Noord-Holland. Dit werd deels opgevangen door de aanleg van twee spoorbruggen, bij Zaandam en bij Velsen, en een verkeersbrug en een aantal ponten. Door de enorme groei van het wegverkeer in de jaren dertig van de vorige eeuw vormden de bruggen en ponten een steeds grotere belemmering voor het wegverkeer. Daarom werd besloten om een autotunnel aan te leggen, een vooruitrstrevend besluit voor die periode.  De aanleg van een autotunnel betekende een enorme ingreep in het landschap. Voor de aanleg van het tunneltracee moesten onder andere de oude haven en het station van Beverwijk, en een deel van het dorp Velsen wijken. Met de voorbereiding voor de bouw van een tweebaans autotunnel werd begonnen in 1940, door het graven van een bouwput op de zuidelijke oever. Door de Tweede Wereldoorlog werd de bouw al in 1941 op last van de bezetter stilgelegd. Eerst in 1952 kon de bouw van de tunnel worden hervat. Omdat men toen al een grote groei van het autoverkeer verwachtte, besloot  Rijkswaterstaat om een vierbaansautotunnel aan te leggen, en deze te combineren met een spoorwegtunnel. Hierdoor kon de uit 1907 daterende spoorwegdraaibrug bij Velsen, indertijd de grootste draaibrug ter wereld, worden gesloopt, waardoor het scheepvaartverkeer weer een belemmering minder kende. De betonnen tunnelsegmenten werden in enorme bouwputten afgebouwd die in fasen werden afgesloten en onder water gezet. Aan beide kanaaloevers werden  ventilatiegebouwen geplaatst, die door hun opvallende schoorsteenachtige bouw een markant landmark vormen. In 1957 werden de Velser tunnels geopend door koningin Juliana.

In de tentoonstelling wordt veel aandacht besteed aan de bouwtechnieken die bij de tunnelbouw werden toegepast. Oud medewerkers die bij de tunnelbouw waren betrokken leverden fotomateriaal aan, en het Museum kreeg de beschikking over kranten, boeken en tijdschrfitartikelen uit de bouwtijd. Het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland geeft naar aanleiding van  de tentoonstelling een boek uit onder de tiel: ”Een mol in Arcadië”, geschreven door Jan de Wildt.

De tentoonstelling is tot 3 maart 2008  te bezichtigen op twee lokaties:

-Museum Kennemerland in Beverwijk, Westerhoutplein 1. Geopend zaterdag/zondag 14.00-16.30 uur.

-Raadhuis Velsen,  Torenstraat 7 in Velsen-Zuid. Geopend: zaterdag en zondag van 12.00-17.00 uur en op woensdag van 12.00-17.00 uur.