De eerste generaties Hoogovenswerkers” vormen de leidraad van een bijzondere tentoonstelling die op zaterdag 14 juni 2008 van start ging in Museum Kennemerland. Het onderwerp van de tentoonstelling is de geschiedenis van de 90-jarige ijzer- en staalindustrie in deze regio en de invloed daarvan op de samenleving. Het accent ligt op de periode tot de jaren ’60.

Het 90-jarige jubileum van Corus (het vroegere Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken NV) is de aanleiding voor de tentoonstelling. Ter gelegenheid daarvan verschijnt ook het boek ‘Mannen van ijzer en staal’, geschreven door Jan de Wildt.

Het boek en de tentoonstelling sluiten op elkaar aan; in beide staan de mensen centraal. Verhalen over de pioniers, over collegialiteit temidden van zware machines, over sport- en personeelsverenigingen; ze spreken aan. In de regio IJmond is de industrie verweven met de samenleving. ‘De echte Hoogovenmannen’ namen het voortouw, gevolgd door hun zonen en later ook hun dochters.

De tentoonstelling en het boek roepen ook de geschiedenis van het bedrijf in herinnering: de oorlogsjaren, de oprichting van nieuwe bedrijfsonderdelen onder invloed van de toenemende vraag naar staal, het werk van de vakbonden, de komst van de ‘gastarbeiders’. De tentoonstelling laat zich lezen als een boek; het boek doet de geschiedenis herleven.