affiche_onbekend_gezicht_20012 januari t/m 15 september 2013

De tentoonstelling:

Onbekend Gezicht
Het fotografisch geheugen van Museum Kennemerland

Van lang niet alle foto’s is bekend wie of wat er op staat. Dat levert vragen op die u als publiek mogelijk kunt beantwoorden.
Na de succesvolle tentoonstelling “Arcadië aan het Wijkermeer”, die bijna 1500 bezoekers heeft getrokken, een expositie over het foto-archief van het museum.

Het is een interactieve tentoonstelling, die de fotoverzameling en de beeldbank onder de aandacht van een breder publiek wil brengen. Veel van het fotomateriaal roept vragen op over personen en situaties. Achter het beeld gaat een verhaal schuil en de medewerking van het publiek wordt gevraagd om die gegevens en verhalen boven water te krijgen. Aan de meeste foto’s is daarom een vraag gekoppeld.

Een groot deel van de geselecteerde foto’s betreft personen en gebeurtenissen. Daarnaast wordt ook in een projectiezaal getoond hoe het gezicht van de stad Beverwijk in de loop van de tijd is veranderd.

Het museum hoopt dat met de tentoonstelling de foto-verzameling kan worden verrijkt met gegevens en documentatie. Ook nieuw materiaal is uiteraard welkom. Veel mensen zijn zich niet bewust van de betekenis van foto-albums in familiebezit. Het museum verwacht nieuw materiaal te kunnen verzamelen en via beeldbank voor een breed publiek toegankelijk te maken. De beeldbank is te raadplegen via
www.museumbeverwijk.nl

Heeft u informatie over foto’s in de tentoonstelling?
U kunt dan reageren direct in het museum of via het daarvoor speciaal ingerichte e-mail adres:
infomuseumkennemerland@gmail.com

Voor reacties op foto’s uit onze beeldbank kunt u ook reageren via het reactieformulier dat u in de beeldbank zelf aantreft.