Vikingmunten uit Bakkum voor het eerst voor publiek te zien.

De tentoonstelling ‘Van Viking tot Graaf van Holland’, die vanaf 22 oktober in Huis van Hilde te zien is, belicht Holland in de vroege Middeleeuwen en de aanwezigheid van Vikingen in ons kustgebied. Archeologische vondsten illustreren het leven in die tijd. De munten die deze zomer in Bakkum zijn
opgegraven, zijn ook al voor publiek te zien; ze vormen het eerste tastbare bewijs van Vikingen in deze regio. In de tentoonstelling maakt de bezoeker kennis met het dagelijks leven van toen en met de graafschappen als centra van handel en macht.

De aanwezigheid van Vikingen in de Europese kustgebieden is een van één van de heftigste onderwerpen uit onze vroege geschiedenis…Ook in het noorden van Nederland zijn de Vikingen geweest. Dat weten we sinds de vondst van de Vikingschat van Wieringen in 1996. Het kustgebied was in de 9e eeuw uitgeleend aan Vikinghoofdmannen die het verdedigden. Maar wat is er waar van de verhalen over plunderingen en verbrande dorpen door de Noormannen?

Vikingmunten uit Bakkum

In de tentoonstelling is te zien hoe het landschap er duizend jaar geleden uit zag. Er zijn vondsten uit die tijd, waaronder munten en aardewerk uit de 9de en 10de eeuw na Chr. Bijzonder zijn de in Bakkum opgegraven munten, waaronder een zilveren Denarius uit de 9e eeuw die waarschijnlijk door
Vikingen is geslagen, en ook andere munten uit Engeland. De Noormannen kwamen hier dus zeker niet alleen als plunderaars, maar handelden vreedzaam met de plaatselijke bevolking en sloegen ook zelf munten. Nadat de laatste Viking hoofdman in de 9de eeuw werd vermoord, ontstond het graafschap
Holland. Vervolgens waren de graven hier eeuwenlang de baas.

De tijd van de Graven van Holland

Uit deze periode zijn veel archeologische vondsten bekend. Kleine dorpen veranderden in welvarende steden, en de graafschappen functioneerden als centra voor handel en macht. In de tentoonstelling maak je kennis met boeren, ridders, monniken, en met de koopmannen met wie de graaf zijn zaken
deed. Aan bod komen thema’s zoals geloof, kerk, de middeleeuwse samenleving, burchten, steden en handel. Te zien zijn o.a. zwaarden, dolken, een pelgrimsschelp, aardewerk en schoenen uit die tijd. Video’s illustreren het leven van Dirk III, Willem I, Floris V, Albrecht van Beieren en Jacoba van Beieren. De tentoonstelling is te zien van 22 oktober 2017 t/m 11 februari 2018. Er is ook een lezingenprogramma en in de schoolvakanties zijn er speciale kinderactiviteiten.

Noot voor de redactie
Informatie: Birre Yazar-Walvis,  <mailto:communicatie@huisvanhilde.nl>
communicatie@huisvanhilde.nl, tel. o6 54 38 37 36.
Geopend: di t/m vrij 9-17 uur; za en zo 11-17 uur, in de vakanties ook op
maandag. .

Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA Castricum;  <http://www.huisvanhilde>
www.huisvanhilde