Wij zijn heel blij dat wij drie enthousiaste mensen bereid hebben gevonden ons bestuur te komen versterken.
Jeroen Wieringa zal het penningmeesterschap de komende jaren vervullen. Dat betekent dat Erwin van Bolhuis zich weer kan richten op zijn kerntaak in het bestuur, te weten juridische zaken. Jeroen werkt bij Deloitte en Touche en is jong, ambitieus en heeft er heel veel zin in.
Marinus Broedelet zal in ons bestuur zich richten op visie, beleidsontwikkeling en samenwerking met andere organisaties. Gelet op de grote veranderingen waar ons museum voor staat is het heel belangrijk voor het bestuur om daar de nodige tijd en energie aan te besteden. Marinus komt uit de bankwereld en heeft veel bestuurlijke ervaring.
Jan Nome zal ons bestuur tot 1 oktober 2016 versterken als projectenbestuurder. Jan heeft een lange staat van dienst als brandweercommandant van Beverwijk en heeft in de afgelopen tien jaar veel energie gestoken in het vrijwilligerswerk. Te veel om op te noemen. Met ingang van 1 oktober zal Jan toetreden tot het bestuur. Dan heeft hij voldoende tijd beschikbaar om zich volledig voor het bestuur in te zetten.

Wij zoeken nog een bestuurder met ervaring op het terrein van de communicatie en public relations. Suggesties voor mogelijke kandidaten zijn van harte welkom!

Cees Hazenberg, voorzitter museumbestuur