Woensdag 26 april ontving Riny Conijn een Koninklijke onderscheiding.


Vanaf 2005 tot 2010 was ze een zeer gewaardeerd voorzitter van Museum Kennemerland. Veel is er onder haar bezielende leiding tot stand gekomen.
Meer bestuursfuncties heeft zij op haar naam staan.
Ze was oprichter en voorzitter van Stichting Afrika een dorp, voorzitter van de Vve C.H. Moensstraat te Beverwijk, bestuurslid landelijk vereniging Nivon natuurvrienden, organisator vakanties eenoudergezinnen enz.
Momenteel is ze vicevoorzitter van Stichting Wereldwinkel Beverwijk, lid en secretaris Rotaryclub, secretaris van De Zonnebloem.