2015-vorstelijk-bezitBEVERWIJK – Een deel van een koninklijke loper, handschoenen van Anna Paulowna en de officiële oorkonde van de opening van het Noordzeekanaal in 1876. Het zijn enkele voorwerpen uit de expositie Oranje Boven van het Museum Kennemerland, die afgelopen zaterdag werd geopend.
Door Jouri Bakker – 29-4-2015, 11:09 (Update 29-4-2015, 12:38)

,,De tentoonstelling is opgebouwd uit drie grote verzamelingen’’, legt vrijwilliger Jan de Wildt uit. ,,Een deel is eigen bezit, een deel komt uit de collectie van Wim Moonen, de secretaris van de Oranjevereniging Beverwijk, en een deel komt uit het Oranjemuseum in de Gelderse plaats Buren.’’
Oranje Boven is weliswaar niet de enige expositie in het museum, het is de komende tijd wel de belangrijkste. Reden voor de vrijwilligers het museum om te dopen tot ‘Oranjemuseum’. ,,Het is een historisch overzicht’’, vertelt De Wildt terwijl hij voor het borstbeeld van Willem I staat. Het verklaart de ondertitel van de expositie: 200 jaar koninkrijk.
Speciaal voor deze expositie heeft het Oranjemuseum in Buren borstbeelden van de vorsten aan Museum Kennemerland uitgeleend. Naast de beelden hangen oorkondes, foto’s en portretten, die verwijzen naar de binding van de vorsten met Kennemerland. Zo hangen er foto’s van koningin Emma in het Rode Kruis Ziekenhuis in 1931 en van de door koningin Beatrix’ verrichte opening van beeldenpark Een Zee van Staal in 1999.
Toch blijken ook de mannelijke vorsten een link met de regio te hebben gehad. De Wildt laat een prent met Gijsbert Karel van Hoogendorp zien. Hoogendorp stelde in opdracht van Willem I de eerste grondwet op. Ook was hij was de laatste bewoner van kasteel Adrichem. Hoewel dat kasteel werd gesloopt voordat Willem I in 1815 aan de macht kwam, is De Wildt overtuigd. ,,Een deel van de grondwet is in Beverwijk geschreven.’’
De band van koning Willem II met Kennemerland is minimaal. Maar als zijn vrouw Anna Paulowna landhuis Beeckesteijn in Velsen bezoekt, laat ze daar als souvenir handschoenen en een zakdoek achter. Die liggen, net als een koekplank met een beeltenis van Koning Willem III, in een vitrine. In de kast ernaast staan blikken met foto’s van leden van het koningshuis, waaronder koekblikken en blikken Wilhelmina pepermunt.
,,Ga hier maar eens op staan’’, zegt De Wildt. Hij wijst op een stuk tapijt in de hoek van de zaal. ,,Dit is een fragment van de loper waar Koning Willem-Alexander bij zijn inhuldiging overheen heeft gelopen’’, vertelt hij trots. Hoewel hij het een leuke bijkomstigheid vindt, vindt hij de collectie borstbeelden het mooist. ,,Die zie je niet overal.’’
Zo’n zeventig mensen de expositie inmiddels bezocht. Behalve de foto’s en historische voorwerpen hebben zij ook de collectie oranje-curiosa uit de verzameling van Moonen gezien. Onder een vierkante, glazen stol staan onder meer bekers, glazen en oranjebitter. Aan de muur hangen herdenkingsborden. Of het koningspaar al is uitgenodigd? ,,Nee, we zijn een bescheiden tentoonstelling.’’