Onbekend met de binnenduinrand van Beverwijk en Heemskerk? Nieuwsgierig naar de buitententoonstelling Goeie Grond bij boerderij Zuid Endt? Meld je aan voor een wandeling met gids van ca. een half uur. Je loopt in dat ene half uur van begraafplaats Duinrust naar de tentoonstellingslocatie Goeie Grond. En allicht verbaas je je over de bloemrijke Nollen en boerderij Zuid Endt die een oase is in de verstedelijkte IJmond. Aansluitend op de halfuurs-wandeling kun je desgewenst bij Zuid Endt een rondleiding volgen langs de 14 tentoongestelde kunstwerken aldaar. Start: parkeerplaats begraafplaats Duinrust, Beverwijk. Zaterdag 2 september, 14 uur; zondag 3 september, 11 uur. Aanmelden via: info@beekalsbron.nl Zie ook www.museumkennemerland.nl

Kunstenaar Guust Persoon plaatst zijn beeld bij Goeie Grond / boerderij Zuid Endt.

De Nollen, een postzegel natuur met onder andere hazepootjes, rode ogentroost, boerenwormkruid, slangenkruid, middelste teunisbloem en wilde peen.