De IJ-polders zijn allang opgeslokt door woningbouw, industrie of recreatie. Alleen de Wijkermeerpolder is – goeddeels – agrarisch gebleven. Museum Kennemerland wijdt zijn wintertentoonstelling aan het land dat in 1873 droogviel. Te zien zijn foto’s, kaarten,  films en landbouwproducten: van kool tot suikerbiet. Vanaf zaterdag 25 oktober.
De tentoonstelling ‘Wijkermeer nat en droog’ belicht de groene landbouwbuffer tussen Beverwijk en Assendelft vanaf het Oer-IJ, rond het begin van de jaartelling. Het Wijkermeer is een staartje van de vroegere noordtak van de Rijn, die tussen beide plaatsen door naar zee stroomde.

Siem Steijn op de Ford 2000 deze staat achter op kooiwielen. Han Mol achterop de zaaimachine. Op de achtergrond de Kagerweg.

Siem Bax op de Ford 2000 deze staat achter op kooiwielen. Han Mol achterop de zaaimachine. Op de achtergrond de Kagerweg.

Jan (Gelders), Siem Bax van oom Adriaan, vader Aart Bax, broer Siem Bax en Willem vd Broek (Gelders). Zij zijn hier bezig met een zelfbinder met drie paarden ervoor en de garven worden gelijk op een schoof gezet.

Jan (Gelders), Siem Bax van oom Adriaan, vader Aart Bax, broer Siem Bax en Willem vd Broek (Gelders). Zij zijn hier bezig met een zelfbinder met drie paarden ervoor en de garven worden gelijk op een schoof gezet.

Via de opkomst van de bewoning en het opwerpen van dijken maken de samenstellers een grote stap naar de Gouden Eeuw toen rijke kooplieden uit Amsterdam neerstreken langs de oevers van het Wijkermeer. Om daar hun prachtige lusthoven te bouwen.
Al twee eeuwen gingen er stemmen om het Wijkermeer droog te leggen. Pas met de aanleg van het Noordzeekanaal, dwars door het gebied, was de tijd rijp. Drie jaar voor de opening van het kanaal werd het nieuw veroverde land uitgegeven. Dat was in 1873. Tot op heden gedijt de landbouw op de vette, vruchtbare klei.
De tentoonstelling toont de boerderijen en  de bewerking van het land met de paarden, later de tractors en nu de reusachtige combines. Er zijn portretten van de boerengezinnen. Andere onderwerpen zijn de Stelling van Amsterdam, de Tweede Wereldoorlog, café De Klomp, alsmede de bedreigingen. Zoals de – tot nu toe afgeslagen – plannen voor een insteekhaven in de Wijkermeerpolder.
De wanden van de tentoonstellingsruime zijn voorzien van prachtige landkaarten en nostalgische foto’s van het werken en wonen in de polder. Ter verlevendiging dienen oude gereedschappen en een uitstalling van de agrarische producten van eigen bodem: aardappel, biet, kool,  graan. De Boerenlandwinkel uit de polder zorgt voor een regelmatige verversing. Verder zijn er enkele archeologische vondsten te zien: verloren vissersgerij.
De aanleiding was de tweedaagse expositie, jongstleden mei in een loods van firma Van der Stelt midden in de polder. Verzorgd door de historische genootschappen Assendelft en Midden-Kennemerland samen. De belangstelling was enorm. Toch heeft lang niet iedereen de expositie gezien. Daarvoor duurde hij te kort.
Zonde van zoveel moeite, bedacht het museum dat in overleg met de initiatiefnemers besloot een vervolg te geven de Wijkermeerexpositie. Met gebruikmaking van het reeds bijeengebrachte materiaal. Met enkele nieuwe elementen en met een andere presentatie.
De tentoonstelling ‘Wijkermeerpolder nat en droog’ is op zaterdag 25 oktober voor het eerst te zien. Hij blijft tot 29 maart 2015. In deze periode zijn af en toe extra, nader aan te kondigen activiteiten. Zoals lezingen en presentaties.
Museum Kennemerland, Westerhoutplein 1 in Beverwijk, is in de wintermaanden open op zaterdag en zondag 14.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijs €4.
Persbericht van 17 oktober 2014